Promocje
SUSZARKA DO NACZYŃ DWUPOZIOMOWA CZARNA
SUSZARKA DO NACZYŃ DWUPOZIOMOWA CZARNA
105,00 zł 99,00 zł
szt.
KOSZYK PIĘTROWY NA OWOCE, warzywa LOFT
KOSZYK PIĘTROWY NA OWOCE, warzywa LOFT
99,00 zł 85,00 zł
szt.
CHLEBAK Z ZESTAWEM POJEMNIKÓW  BIAŁY KWADRAT
CHLEBAK Z ZESTAWEM POJEMNIKÓW BIAŁY KWADRAT
130,00 zł 126,00 zł
szt.
ZASŁONA OXFORD 140X250 AmeliaHome KHAKI
ZASŁONA OXFORD 140X250 AmeliaHome KHAKI
60,00 zł 56,00 zł
szt.
ZASŁONA VELVET 140X245 AmeliaHome GREEN ZIELONA
ZASŁONA VELVET 140X245 AmeliaHome GREEN ZIELONA
100,00 zł 96,00 zł
szt.
BIEŻNIK PURE 40X140 DecoKing CREAM KREMOWY
BIEŻNIK PURE 40X140 DecoKing CREAM KREMOWY
90,00 zł 86,00 zł
szt.
BIEŻNIK SPARKLE 40X120 DecoKing CREAM KREMOWY
BIEŻNIK SPARKLE 40X120 DecoKing CREAM KREMOWY
90,00 zł 86,00 zł
szt.
BIEŻNIK VESTA 40X120 AmeliaHome INDIGO INDYGO
BIEŻNIK VESTA 40X120 AmeliaHome INDIGO INDYGO
65,00 zł 61,00 zł
szt.
BIEŻNIK VESTA 40X120 AmeliaHome CLARET BORDOWY
BIEŻNIK VESTA 40X120 AmeliaHome CLARET BORDOWY
65,00 zł 61,00 zł
szt.
UPINACZ DO ZASŁON AmeliaHome BRAMPTON MINT MIĘTOWY
UPINACZ DO ZASŁON AmeliaHome BRAMPTON MINT MIĘTOWY
35,00 zł 31,00 zł
szt.
UPINACZ DO ZASŁON AmeliaHome HAMILTON GOLD ZŁOTY
UPINACZ DO ZASŁON AmeliaHome HAMILTON GOLD ZŁOTY
35,00 zł 31,00 zł
szt.
UPINACZ DO ZASŁON AmeliaHome MONTREAL WHITE BIAŁY
UPINACZ DO ZASŁON AmeliaHome MONTREAL WHITE BIAŁY
35,00 zł 31,00 zł
szt.
Produkt dnia
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Zwroty i reklamacje
Używanie przed zwrotem
 
Według opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Europejskiej możemy skorzystać z towaru zakupionego na odległość, tylko w taki sposób jak zrobilibyśmy to w sklepie stacjonarnym. Na przykład możemy przymierzyć ubranie, ale nie możemy go nosić i oderwać od niego metek. Produkt może być przez nas użyty tylko w takim zakresie, który pozwala na rozpoznanie jego cech i funkcjonowania. Zakres ten może być różny w zależności od produktu, ale za punkt odniesienia zawsze bierzemy te zachowania, które mogły być mieć miejsce w „normalnym” sklepie, a nie np. sklepie internetowym.
 
Kiedy ponosimy koszty?
 
Jeśli użyjemy towar w sposób wykraczający poza to, co zrobilibyśmy w sklepie stacjonarnym, np. chcemy zwrócić kosiarkę, którą skosiliśmy trawnik, to dalej mamy taką możliwość. Gdy przekroczymy dozwolony zakres „sprawdzania” rzeczy, odstąpienie od umowy jest nadal skuteczne. Natomiast sprzedawca ma prawo domagać się od nas odszkodowania
w związku ze zmniejszeniem wartości rzeczy.
 
Zmniejszenie wartości
 
Zmniejszenie wartości występuje w sytuacji, kiedy sprzedawca nie może ponownie zaoferować towaru jako nowy. Tym samym jego dochód ze sprzedaży jest mniejszy. Niekiedy musimy zwrócić sprzedawcy koszt naprawy bądź czyszczenia zwracanego towaru, a także zakupu zniszczonego opakowania. Warto pamiętać, że samo otwarcie opakowania nie powoduje zmniejszenia wartości rzeczy, natomiast jego całkowite zniszczenie może już zmniejszyć tę wartość.
Podstawa prawna: Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, art. 34 ust. 4
 
REGULAMIN SKLEPU (fragment)

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
   1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8
Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
   2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
b. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i
wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do
przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;
c. zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
   3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych
podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane
pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
   4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie
jest to obowiązkowe.
   5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania
przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
   6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego
płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego
uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a
w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego
o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
   7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego
użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący
uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
   8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   9. Sprzedawca zastrzega aby zwroty towaru dokonywane były na adres siedziby sklepu tj.: Lubomin 40, 05-304 Stanisławów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od
dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli
Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
   10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
   11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to
konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
   12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie
musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie
poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
   13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą,
Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
   1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
innymi rzeczami;
e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
g. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą
wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
h. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za
wyraźną zgodą Kupującego uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§ 9 REKLAMACJE
   1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie
cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
   2. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
b. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d. żądać usunięcia wady.
   3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
   4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany
do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Adama Mickiewicza 11, 05-334 Latowicz.
   5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w
Sklepie.
   6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
   7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
   8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać
m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z
wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji
Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest
bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy/zwrotu towaru, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi
skorzystać:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
DNP Adrian Uściński
ul. Adama Mickiewicza 11, 05-334 Latowicz
adres e-mail: dnpsklep@gmail.com
- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
- Data zawarcia umowy
(*)/odbioru(*)
..........................................................................................................................
- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
..............................................................................................................................
- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ............................................
(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl